Pedagogisk grunnsyn


BARNET
Ta imot det i ærefrykt
Oppdra det i kjærlighet
La det gå i frihet

Slik avsluttes ethvert kollegiemøte i Eventyrbrua Steinerbarnehage. Mye av vår pedagogiske impuls oppsummeres i disse tre enkle linjer.

Barnet kommer til oss med en tillit og en hengivenhet som vi, som oppdrager eller mor eller far, skal ta imot med størst mulig ærefrykt. Gjennom vår bevissthet om omgivelsenes innflytelse på barnet og med vår kunnskap om barnets vesen legger vi til rette for en barnehagehverdag der barnet kan møte og bli kjent med livet på en myk og skånsom måte. Vi lar barnet oppleve verden i sitt eget tempo, gjennom sin egen vilje, med sin egen undring og i sin egen mer og mer tydelige individualitet.

For at barnet skal få føle en trygghet og en tilhørighet til sine nye omgivelser i barnehagen trenger hun faste rytmer, tydelige rammer og en kjærlig atmosfære. I barnehagen har vi god tid. Hver dag er lik den andre; små detaljer endres, men formen er konstant og aldri tvilende. Når barnet stoler på sine omgivelser begynner hun å utforske og erobre verden. Dette skjer igjennom leken og beror på at barnet får god tid til å leke. I lekens verden fordøyes inntrykk fra omgivelsene, hverdagen og alt som barnet opplever. Alt som barnet sanser er nye oppdagelser for henne. De gjentas og gjentas helt til erfaringen så å si har tatt bolig i henne og former henne. Derfor har vi en tydelig bevissthet om at alt som omgir barnet – det være seg alt fra leketøy til farger, rommet, musikken, bevegelsene, de levende ordene og ikke minst menneskene skal være oppbyggende for hennes konstitusjon og berike hennes sjelsstyrke.

Friheten gir vi barnet ved helt enkelt å la barnet få lov til å være barn.

Så det hele begynner med trygghet: Ved å gjengjelde barnets tillit og hengivenhet til oss. Gjennom trygghet føler man tilhørighet. Gjennom tilhørighet modnes mot. Gjennom mot oppleves mestring. Gjennom mestring vokser selvstendighet, og gjennom selvstendighet oppstår frihet.