Søke plass


Om du ønsker å søke plass for ditt barn i Eventyrbrua, så må du foreta deg følgende:

    1. Søke plass i Eventyrbrua Steinerbarnehage gjennom SAMORDNET OPPTAKSPROSESS i regi av Oslo Kommune innen 1. mars, med tanke på plass fra august. Vi får kun anledning til å tildele plasser til de som har fulgt prosedyre for samordnet opptaksprosess. For direkte tilgang til informasjon og søknadsskjema, gå hit.
  1. Sende en personlig formet søknad – et motivasjonsbrev i åpen form hvor dere begrunner hvorfor dere søker steinerpedagogikk for deres barn. Her bør vesentlige opplysninger om barnet (fødselsdato) og familien, samt kontaktopplysninger fremkomme. Denne søknaden sendes enten til barnehagen per epost/ post, eller den kan leveres direkte til oss.

Søknad sendes:

…eller leveres hos oss på Ankertorget, i atriet mellom studentboligene.

LYKKE TIL MED SØKNADSPROSESSEN!