Rytmen i dagen, uken og året


For å skape en god hverdag vektlegges den gjentagende dagsrytmen som bærer oss trygt gjennom barnehagedagene, ukene og året. Vi som arbeider i Eventyrbrua bestreber oss på å skape en god felles rytme for barna på hver sin avdeling. For at de minste barna skal bli trygge i barnehagehverdagen er ukedagene forutsigbare, og vi gir vi dem god tid og oppmuntring til å øve sin selvstendighet. De større barna vil oppleve at dagene får mer karakter; turdag, eurytmidag, maledag og så videre. Disse små variasjonene i kombinasjon med en ukentlig meny gir de større barna hjelp til orientering i ukens løp.

Årsløpet er den store rytmen, og årstidsfestene ”bærer oss” gjennom året. Vi går så og si fra den ene festen til den andre: forberedelse til feiring, selve festen, etterklang av feiringen, og forberedelse til ny fest.


ÅRSTIDSFESTENE

De fleste årstidsfester vi feirer i Rudolf Steinerbarnehagene har rot i gamle tradisjoner og naturens skiftninger. Gjennom forberedelser av årstidsfester bygges forventninger, og gjennom praktisk arbeid (for eksempel innhøsting) opplever barna en aktiv samhørighet med de voksne. Som etterlignende vesener næres barnas lek av de voksnes handlinger. På den måten vokser barna inn i den voksnes verden, uten forklaringer, men gjennom deltakelse og opplevelse.

Hver fest har sine tradisjoner knyttet til forberedelser, kunstneriske aktiviteter, måltider, sanger og fortellinger. Vi gjør mest mulig sammen med barna, men noe forbereder de voksne alene slik at barna får mulighet til undring og overraskelse.

KOSTHOLDET

Hver avdeling har et kjøkken som vi betrakter som ”husets hjerte”. Her forberedes daglig varm, vegetarisk og næringsrik mat for små mager. Vi bruker stort sett økologiske og ferske råvarer. Ukemenyen er med på å understøtte rytmen i uken; grøt, suppe, brød, risotto og kanskje fredagspizza? Barna får lov til å delta i matlagingen – hvis de har lyst til det. Frokost og ettermiddagsmat bringes med hjemmefra.

FØDSELSDAGER

Alle barna blir feiret på fødselsdagen sin. Av barnehagen får både små og store en liten hjemmelaget gave. På Tyrihans og Askeladden fortelles fødselsdagseventyr, barnet får krone og et fødselsdagslys med gode ønsker. Hjemmefra tas det med noe godt (gjerne frukt) som serveres til vennene på avdelingen etter lunsjen.