Kunstnerisk


EVENTYRET

På Askeladden og Tyrihans har vi daglig eventyrstund, det samme eventyret gjennom en eller flere uker. Vi forteller frigjort fra tekst og bilder. Gjennom å lytte får barna selv muligheten til å skape sine egne indre bilder. De bildene barnet selv skaper blir aldri sterkere enn hva hun kan forestille seg. Ved at eventyret gjentas, gis barna god anledning til å fordype seg i fortellingen; språket og de indre bildene utvikles. Vi kan i perioder bruke bordspill, dette hjelper de minste barna til å følge med i eventyret.


RINGLEK

Ringleken eller ringen som vi kaller det, blir preget av årstidene; naturens forvandlinger og fester som vi forbereder. Sanger, rim og regler bindes ofte sammen av en fortelling, som vi opplever sammen. Gjennom variasjon i dynamikk, små og store bevegelser, langsom og hurtig rytme understøtter vi tekstens innhold. Vi bruker de samme sangene og reglene over en lengre periode, slik at barnas nærhet til språk og tone øker. Gjennom ringen får barna får brukt “hele seg”: Sang/ musikk, språk, bevegelse, fin og grov motorikk, balanse og ikke minst det sosiale utvikles i dette daglige fellesskapet.

EURYTMI

Eurytmi er et tilbud som gis avdelingsvis en gang i uken til barna på Tyrihans og Askeladden. Eurytmi utgjør en viktig del av steinerpedagogikken, og fortsetter som fag i steinerskolen gjennom alle år. I barnehagen ligner eurytmien på ”ringen” som gis hver dag, men henter sine bevegelser fra språklydene (alfabetet) og fra rytmer, intervaller og andre musikalske elementer. På denne måten oppstår det språk og musikk, synliggjort gjennom bevegelse. Det å understøtte barnets egen bevegelsesglede med eurytmi kan bære frukter i form av en sterk og trygg personlighet senere i livet.