Årsplan


Årsplan 2016 – 2017

 

AUGUST HVA FOR HVEM
Mandag 1. august

Planleggingsdag (1)

Barnehagen holdes stengt.

Kollegiet
Tirsdag 2. august Første dag for «de gamle» barna etter sommerferien
Onsdag 3. august Første mulige tilvenningsdag for nye barn
3-4 uker etter oppstart Tilvenningssamtaler for nye foreldre Avdelingslederne inviterer
SEPTEMBER
Torsdag 1. september

Felles foreldremøte kl. 19.00 -20.00, med presentasjon og tema.

Avdelingsvis for storebarnsavdelingene fra kl. 18.00- 19.00.

Avdelingsvis for småbarnsavdelingene fra kl. 20.00 -21.00. 

Valg av representanter til utvalg og komiteer avdelingsvis.

Kollegiet og alle foreldre

Festkomiteen sørger for fruktfat og kaffemat

Onsdag 7. september

Komite-møter:

Komiteene konstituerer seg. FAU/SU-møte.

Valgte representanter
Fredag 16. september Høsttakkefest kl. 15.30

Foreldre og søsken er hjertelig velkommen kl. 15.30

Festkomiteen bidrar

Lørdag 24. og søndag 25. september

Dugnad

Kl. 11.00 – 16.00 begge dager.

Dugnadskomiteen arrangerer, alle familier deltar en av dagene.
Torsdag 29. september Eventyrbrua 15 år
Fredag 30. september St. Mikaelsfest Barna og kollegiet
OKTOBER
Torsdag 6. og fredag 7. oktober Høstferie, barnehagen stengt Alle
Etter høstferien Foreldresamtaler på alle avdelinger Avdelingslederne inviterer/ henger opp lister før høstferien
Onsdag 12. oktober Pedagogisk planleggingsdag Alle avdelingsledere
Onsdag 26. oktober FAU/ SU-møte Valgte representanter
NOVEMBER
Torsdag 10. november Lanternefest kl. 17.30

Slekt og venner er hjertelig velkommen

Festkomiteen bidrar

Fredag 11. november

Planleggingsdag (2)

Barnehagens stengt

Kollegiet
Torsdag 17. november Foreldremøte Tommeliten, Veslefrikk, Lillekort

Foreldre og medarbeidere på Tommeliten, Veslefrikk, Lillekort.

Festkomiteen sørger for fruktfat og kaffemat.

Torsdag 24. november Foreldremøte Askeladden og Tyrihans

Foreldre og medarbeidere på Askeladden og Tyrihans.

Festkomiteen sørger for fruktfat og kaffemat.

Søndag 27. november Adventshage kl. 17 og 18

Kollegiet.

Barn og foreldre på Askeladden og Tyrihans

Onsdag 30. november FAU-møte FAU- representanter
DESEMBER
Tirsdag 13. desember Luciafest kl. 15.45 Foreldre og søsken er hjertelig velkommen
Torsdag 22. desember

Siste ordinære dag før juleferien!

Grøtfest for smånissene på dagen.

Vi kler oss i rødt, og tar på nisselue.
Fredag 23. desember Siste dag før juleferien, åpent med bindende påmelding. Lister vil bli hengt opp i garderobene, frist for påmelding 1. desember
Tirsdag 27. – fredag 30. desember JULEFERIE – barnehagen stengt i romjula Alle
JANUAR 2017
Mandag 2. januar

Planleggingsdag (3)

Barnehagens stengt

Kollegiet
Tirsdag 3. januar Første dag etter juleferien for barna
Fredag 6. januar Hellige tre kongers dag
FEBRUAR
Onsdag 1. februar FAU/ SU-møte Valgte representanter
Fredag 17. februar Karneval Barna og kollegiet
Onsdag 22. – fredag 24. februar Vinterferie, barnehagen stengt Alle
MARS
Onsdag 15. mars Pedagogisk planleggingsdag Avdelingslederne
Torsdag 23. og fredag 24. mars

Barnehagestevnet i Oslo

(planleggingsdag 4 + 5)

Kollegiet – faglig fordypning utvikling med «landskollegiet»
Onsdag 29. mars FAU-møte FAU- representanter
Torsdag 30. mars Foreldrekaffe kl. 15.30

Foreldre og søsken er hjertelig velkommen kl. 15.30

Festkomiteen bidrar.

APRIL
Fredag 7. april Påskefest Barna og kollegiet
Mandag 10. – mandag 17. april Påskeferie Alle
Tirsdag 18. april Påskeeggleting Barna og kollegiet
Lørdag 22. og søndag 23. april

Dugnad

Kl. 11.00 – 16.00 begge dager.

Dugnadskomiteen arrangerer, alle familier deltar en av dagene.
MAI
Mandag 1. mai Arbeidernes kamp- og festdag Off. fridag
Tirsdag 16. mai Lille 17. mai

Foreldre og søsken er hjertelig velkommen kl. 14.45

Festkomiteen bidrar

Onsdag 17. mai Grunnlovsdag Off. fridag
Torsdag 25. mai Kristi Himmelfart Off. fridag
Fredag 26. mai Inneklemt dag. Barnehagen holdes stengt i tråd med avtale om barnehageplass Alle
Onsdag 31. mai FAU/ SU-møte Valgte representanter
JUNI
Fredag 2. juni Pinsefest Barna og kollegiet
Mandag 5. juni 2. pinsedag Off. fridag
Fredag 23. juni Sommerfest

Foreldre og søsken er hjertelig velkommen kl. 14.30

Alle familier bidrar

Fredag 30. juni Siste dag før sommerferien Alle
JULI
3. – 30. juli Sommerferie Alle
Mandag 31. juli

Planleggingsdag.

Barnehagen holdes stengt.

Kollegiet
AUGUST
Tirsdag 1. august Første dag for de ”gamle” barna etter sommerferien
Onsdag 2. august Første mulige tilvenningsdag for nye barn.