Årsplan


ÅRSPLAN FOR EVENTYRBRUA STEINERBARNEHAGE

Datoplan for barnehageåret 2018/2019

Hver avdeling inviterer til to foreldresamtaler hvert barnehageår, en høst og en vår.
For de som er nye på en avdeling vil det være tilbud om en oppstartsamtale i forbindelse med tilvenning. Både barnehage og hjem kan avtale samtaler utover dette ved behov.
MÅNED HVA FOR HVEM
JULI/AUGUST 2018    
Mandag 30. juli Planleggingsdag (1) – Barnehagen holdes stengt Kollegiet
Tirsdag 31. juli Første dag for barna etter sommerferien
Onsdag 1. august Første mulige tilvenningsdag for nye barn
SEPTEMBER
Torsdag 6. september Felles foreldremøte kl 18 – 20:30

Kollegiet og alle foreldre deltar

Barnehagen sørger for kaffe/frukt

Onsdag 12. september Komite-møter 18:00 dugnads- og festkomiteen konstituerer seg.
FAU velger representanter til SU18:30 SU-møte
Valgte representanter
Fredag 14. september Høsttakkefest Foreldre og søsken er velkomne
Fredag 28. september St. Mikalesfest Barna og kollegiet
Lørdag 29. september Eventyrbrua steinerbarnehage fyller 17 år!
OKTOBER
Torsdag 4. oktober og fredag 5. oktober Høstferie – barnehagen holdes stengt alle
Lørdag 20. oktober og søndag 21. oktober Dugnad Dugnadskomiteen arrangerer, alle familier bidrar en av dagene
Onsdag 31. oktober FAU- og SU-møte Valgte representanter
NOVEMBER
Torsdag 8. november Lanternefest 17:30

Slekt og venner er velkomne

Festkomiteen bidrar

Fredag 9. november Planleggingsdag (2) – Barnehagen holdes stengt Kollegiet
Torsdag 15. november Foreldremøte for Tommeliten, Veslefrikk og Lillekort

Foreldre og medarbeidere på gjeldende avdelinger

Festkomiteen bidrar

Torsdag 22. november Foreldremøte for Askeladden og Tyrihans

Foreldre og medarbeidere på gjeldende avdelinger

Festkomiteen bidrar

Onsdag28. november FAU-møte Valgte representanter
DESEMBER
Søndag 2. desember Adventshage for barna på Askeladden og Tyrihans Hele kollegiet og foreldre på gjeldende avdelinger
Torsdag 13. desember Luciafeiring Barna og kollegiet
Tid/dato sendes ut nærmere Førjulshygge – Gløggkos ifm henting/bringing, arrangeres avdelingsvis Barn, kollegiet og foreldre
Fredag 21. desember Vi spiser nissegrøt og kler oss med nisseluer Barna og kollegiet
Mandag 24.12 – tirsdag 1.1 Juleferie – Barnehagen holder stengt Alle
JANUAR 2019
Onsdag 2. januar Første dag etter juleferien Alle
Mandag 7. januar Hellige tre kongers dag Barna og kollegiet
FEBRUAR
Onsdag 6. februar FAU- og SU-møte Valgte representanter
Fredag 15. februar Karneval Barna og kollegiet
Onsdag 20. – fredag 22. februar Vinterferie – Barnehagen holder stengt Alle
MARS
Fredag 1. mars Fastelavnsboller Barna og kollegiet
Mandag 4. mars Planleggingsdag (3) – Barnehagen holder stengt Kollegiet
Torsdag 28. mars Foreldretreff ute ved henting 15:30

Foreldre og søsken er velkomne

Festkomiteen bidrar

APRIL
Onsdag 3. april FAU-møte Valgte representanter
Fredag 12. april Påskefest Barna og kollegiet
Mandag 15. – mandag 22. april Påskeferie – Barnehagen holder stengt Alle
Tirsdag 23. april Påskeeggleting Barna og kollegiet
Lørdag 27. og søndag 28. april Dugnad Dugnadskomiteen arrangerer, alle familier bidrar en av dagene
MAI
Onsdag 1. mai Arbeidernes kamp- og festdag Offentlig fridag
Torsdag 2. – fredag 3. mai Planleggingsdag (4 og 5) – Barnehagen holder stengt
Steinerbarnehagestevnet i Bergen
Kollegiet
Torsdag 16. mai Lille 17-maifest

Foreldre og søsken er velkomne

Festkomiteen bidrar

Fredag 17. mai Grunnlovsdag Offentlig fridag
Onsdag 22. mai FAU- og SU-møte – vedta årsplan Valgte representanter
Torsdag 30. mai Kristi himmelfart Offentlig fridag
Fredag 31. mai Inneklemt dag – Barnehagen holder stengt Alle
JUNI
Fredag 7. juni Pinsefest Barna og kollegiet
Mandag 10. juni 2. pinsedag Offentlig fridag
Fredag 21. juni Sommerfest

Foreldre og søsken er velkomne

Festkomiteen og alle foreldre bidrar

Fredag 28. juni Siste dag før sommerferien Alle
JULI
Mandag 1. – fredag 26. juli Sommerferie – Barnehagen holder stengt Alle
Mandag 29. juli Planleggingsdag (1) – Barnehagen holder stengt Kollegiet
Tirsdag 30. juli Første dag for barna etter sommerferien
Onsdag 31. juli Første mulige tilvenningsdag for nye barn