Velkommen


Eventyrbrua Steinerbarnehage ligger på Ankertorget ved den gamle steinbrua (“Eventyrbrua” i dagligtale) som krysser Akerselva som et bindeledd mellom Torggata og Markveien. Barnehagens lokaler ble benyttet av en kommunal barnehage frem til 2001, da Eventyrbrua Steinerbarnehage ble etablert og åpnet 29. september. Lokalene er pusset opp på dugnad av foreldre og ansatte, og holdes kontinuerlig ved like takket være dugnader høst og vår. Her er fem avdelinger i to hus, et skjermet uteområde med trær, busker og enkle lekeapparater av naturmaterialer. Vi har en liten kjøkkenhage hvor vi dyrker blomster og urter.

Til sammen er det plass til 63 barn i Eventyrbrua. Småbarnsavdelingene i hus 8; Lillekort, Tommeliten og Veslefrikk har plass til 9 barn hver. De store barna holder til på Tyrihans og Askeladden i hus 9, og begge avdelingene har plass til 18 barn.

Barnehagen eies og drives av Stiftelsen Eventyrbrua Steinerbarnehage, som har som formål å drive steinerbarnehage i Oslo indre øst, med utgangspunkt i Rudolf Steiners pedagogiske impuls. Francois-Xavier Dabbadie er daglig leder, og har hovedansvar for administrasjon, personalarbeid og pedagogisk ledelse i barnehagen.